Office Address

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope

Phone Number

+0989 7876 9865 9

+(090) 8765 86543 85

Ağın Organları: Genel Kurul, Yürütme Kurulu, Denetim Kurulu, Sekretarya, Kapasite Geliştirme Uzmanı, İletişim Uzmanı ve Çalışma Grupları.

Genel Kurul: Ağ üyesi kuruluşların tamamının temsilcilerinden oluşur.

 • Yılda en az bir kez Yürütme Kurulu'nun çağrısıyla toplanır.
 • Kararlar toplantıya katılım sağlayan STK temsilcilerinin oy çokluğu ile alınır.
 • Genel Kurul Yürütme Kurulu'nu seçer.
 • Yürütme Kurulu ve Sekreterya'nın hazırlayacağı stratejik plan ve faaliyet takvimini görüşür ve karara bağlar.

 

Yürütme Kurulu: Genel Kurul tarafından seçilir.

 • 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Asil üyelerden ayrılan olması durumunda oy sıralamasına göre yedek üye, asil üyenin yerine geçer ve görev süresini tamamlayana kadar Yürütme Kurulu üyesi olarak kalır.
 • Yürütme Kurulu 2 yıl süreyle görev yapar.
 • Yılda en az 3 kez bir araya gelerek RODA’ya ilişkin yönlendirici kararlar alır. Bunun dışında karar alınması gereken durumlar olursa yüz yüze veya çevrimiçi bir şekilde bir araya gelerek, ağın çalışmalarını aksatmadan devamını sağlar. 
 • Yeni üyelik taleplerini görüşür ve karara bağlar. Buna ilişkin Genel Kurul'u bilgilendirir.
 • Ulusal ve/veya uluslararası toplantılar ya da etkinliklerde RODA’yı temsil eder.
 • RODA’nın çalışmalarının stratejik plan ve faaliyet takvimi ile uyumlu sürdürülmesi için takibini yapar.
 • Ağın çalışmalarının bu yönergede belirtilen ortak çalışma ilkeleri temelinde yürütülüp yürütülmediğini denetler.
 • Sekretarya ile iş birliği içinde RODA’ya kaynak oluşturma amacıyla çalışma yürütür.
 • RODA’nın sürdürülebilirliği için lojistik ve iletişim desteği sağlar; finansal sürdürülebilirlik için çalışma yürütür.

 

Denetim Kurulu: Genel Kurul tarafından seçilir.

 • 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Asil üyelerden ayrılan olması durumunda oy sıralamasına göre yedek üye, asil üyenin yerine geçer ve görev süresini tamamlayana kadar Denetim Kurulu üyesi olarak kalır.
 • Denetim Kurulu, Yürütme Kurulu ile göreve başlar ve Yürütme Kurulunun görev süresince göreve devam eder. 
 • Gerçekleştirilen faaliyet ve çalışmaların ağın amaç ve hedeflerine uygunluğunu denetler.
 • Ağın finansal harcamalarının usulüne uygunluğunu denetler
 • Yıllık denetleme raporlarını Genel Kurula sunar.

 

Sekretarya: RODA’nın sekretaryası Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından yürütülür.

 • Ağın çalışmalarını Yürütme Kurulu'nun onayını alarak koordine eder, ilgili yazışmaları yürütür ve bunlara ilişkin bilgi paylaşımını sağlar.
 • Yürütme Kurulu ile iş birliği içerisinde RODA’nın sürdürülebilirliği için kaynak oluşturma çalışmalarına katkı sunar ve ağın çalışmalarının görünürlüğü için faaliyet yürütür.
 • RODA’nın üyelik kayıtları dâhil olmak üzere faaliyetlerinin arşivlenmesi çalışmalarını yürütür.
 • Yürütme Kurulu'nun bilgisi dâhilinde, RODA’yı toplantı ve etkinliklerde temsil eder.
 • Yürütme Kurulu ve Genel Kurul hazırlıkları ile toplantıların çağrısı, organizasyonu ve arşivlenmesi işlerini yürütür.
 • RODA için kurumsal kimlik çalışmasının yürütülmesi için Yürütme Kurulu ile iş birliği içinde çalışır.

 

Çalışma Grupları: İhtiyaç temelinde Yürütme Kurulu'nun inisiyatifiyle kurulur.

 • Çalışma alanına ilişkin tutum belgelerini hazırlar ve Sekreterya ile Yürütme Kurulu ile paylaşır.
 • Çalışma alanındaki ihtiyaçları belirler ve Yürütme Kurulu ile Sekreterya’nın bilgisi dâhilinde bu ihtiyaçlara yönelik çalışma yürütür.
 • Çalışma grupları; kadın, çocuk-genç, engelli, çevre, mülteci, kaynak oluşturma, iletişim, görünürlük gibi gruplardan oluşabileceği gibi genel kurulda belirlenen farklı alanlarda da oluşturulabilir.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını Kvkk Aydınlatma metni ve Rıza Beyanı'nı kabul etmiş sayılıyorsunuz. Kvkk Aydınlatma metni ve Rıza Beyanı
Tamam Kapat